Cursus Nudging

Home

Heeft u wel eens gehoord van ‘nudging’, maar weet u nog niet precies wat het inhoudt? Bent u benieuwd of en hoe u nudging zou kunnen inzetten in uw eigen professionele context?

Nudging is het huidige buzz-woord waar het gaat om gedragsverandering. Door kleine aanpassingen te maken in de omgeving, kunnen mensen op subtiele wijze, op de automatische piloot in de richting van gewenste (bijv. gezonde, duurzame) keuzes worden geleid. Denk bijvoorbeeld aan het inrichtingen van bedrijfsrestaurants op zo’n manier dat gezonde keuzes vanzelfsprekender worden, zonder de ongezonde opties weg te halen. Of het plaatsen van afvalbakken op zo’n manier dat het scheiden van afval geen moeite meer kost. Zo maken we het mensen gemakkelijker om zich te houden aan hun goede voornemens.

Deze strategie voor gedragsverandering is veelbelovend omdat wordt ingespeeld op de psychologische processen die ten grondslag liggen aan gedrag. Uit onderzoek, en wellicht ook uit uw eigen ervaring, weten we immers dat enkel het overtuigen of informeren van mensen over “goed gedrag” vaak niet voldoende is om gedragsverandering te bewerkstelligen. Om daadwerkelijk effectieve nudges te implementeren, is het echter wel cruciaal om kennis te hebben van de totstandkoming van gedrag en van de mechanismen die maken dat een nudge kan werken. Niet elke ludieke aanpassing in de omgeving is een nudge; sterker nog, een goede nudge hoeft helemaal niet ludiek te zijn.

Wetenschappers van de Universiteit Utrecht bieden een cursus ‘Nudging voor professionals’ aan, waarin u binnen een dag inzicht krijgt in de onderliggende processen van nudging en overwegingen die belangrijk zijn bij het ontwerp van een nudge. Daarnaast gaat u actief aan de slag om, met begeleiding van de docenten, uw eigen nudge te ontwerpen.